logo
      

SOPHIA INVEST, s.r.o.
Sídlo: Kamenná 81
         949 01 NITRA


IČO: 36 716 332,  DIČ: 2022295308

Tel.: 037/64 09 149

E-mail:
marek@sophiainvest.sk

 

Zaujímavé odkazy:

www.sophia-pro.sk 

Kompletná ponuka naších služieb

SOPHIA INVEST poskytuje komplexné služby spojené s kúpou , predajom a prenájmom nehnuteľností, organizáciu výstavby rodinných domov od geodetických prác až po výstavbu domu na kľúč:

 • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • Komplexné právne a zmluvné poradenstvo v oblasti bývania a nehnuteľností
 • Vypracovanie znaleckých posudkov
 • Zameranie pozemku a spracovanie geometrického plánu
 • Financovanie Vášho bytu a domu
 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Výstavbu rodinného domu

V spolupráci s našimi partnermi:

 • Služby bytového a domového a záhradného architekta
 • Zariadenie interiérov, nábytok
Financovanie:

Zabezpečíme pre Vás financovanie nehnuteľností formou úverov. U nás si môžete vybrať z viacerých renomovaných bánk a z hypotekárnych úverov na väčšie projekty alebo bezúčelové úvery na dofinancovanie alebo rekonštrukciu, americká hypotéka.

Poistenie:

Poistenie nehnuteľnosti - pri zabezpečení hypotekárneho úveru banka požaduje uzatvorenie poistnej zmluvy proti poškodeniu a zničeniu stavby a vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky, minimálne v objeme 100% výšky poskytnutého hypotekárneho úveru.

Znalecký posudok:

posúdenie hodnoty nehnuteľnosti súdnym znalcom z odboru stavebníctvo – odvetvia oceňovanie nehnuteľností. Pre účely hypotekárneho úveru vám môže znalecký posudok vypracovať ktorýkoľvek súdny znalec z príslušného odboru. Znalecký posudok musí byť vypracovaný v zmysle metodiky Vyhlášky 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalecký posudok musí byť spracovaný v programovom vybavení HYPO a spolu s posudkom žiadateľ predloží aj disketu s posudkom v elektronickej podobe, ktorú mu spolu s posudkom odovzdá súdny znalec.

Geodetické práce:

Ponúkame: vytýčenie: pozemku, stavby geometrický plán na:
 • zameranie rozostavanej stavby (na poskytnutie úveru)
 • zameranie stavby ku kolaudácii
 • zameranie stavby a inž. sietí do digitálnej mapy (potrebné len pre okresy BA)
 • obnovenie právneho stavu
 • polohopisné a výškopisné plány